Home » Disclaimer

Disclaimer

De informatie in deze disclaimer is van toepassing op de inhoud van Onlinecasinokings.nl. Met het gebruikmaken van de inhoud op deze website gaat u akkoord met de gestelde voorwaarden.

Algemene voorwaarden Onlinecasinokings.nl

Het begrip ‘eigenaar’ heeft betrekking op de eigenaar van deze website. Met het begrip ‘gebruik’ worden actieve en inactieve handelingen bedoeld die u op deze website uitvoert. Indien er ‘U’ in de tekst staat vermeld, heeft dit begrip betrekking op de bezoeker of gebruiker van deze website. De inhoud van Onlinecasinokings.nl verwijst naar alle content op deze website inclusief tekst, beeldmateriaal en andere uitingen. Bij het bezoeken en/of gebruiken van deze website stemt u in akkoord te zijn met de beschreven algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

De inhoud die op de website Onlinecasinokings.nl staat vermeld, is uiterst zorgvuldig samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien blijkt informatie onvolledig of onjuist wordt weergegeven. Evenmin is er sprake van het aanvaarden van aansprakelijkheid indien er sprake is van eventuele gevolgen bij het gebruik van deze website. De bezoeker of gebruiker is zelf daarvoor verantwoordelijk.

Verantwoordelijkheid

Er is geen sprake van verantwoordelijkheid van de eigenaar aangaande inhoud van andere website waar via Onlinecasinokings.nl naar verwezen wordt. Dit is eveneens van toepassing op de inhoud van bestanden die gekoppeld zijn aan deze website. De eigenaar staat het niet toe dat inhoud van deze website zonder toestemming gebruikt wordt of oneigenlijk gebruikt wordt. Het is mogelijk om een schriftelijk verzoek in te dienen om een deel van de inhoud of content voor bepaalde doeleinden te gebruiken. De toestemming dient schriftelijk door de eigenaar te worden verleend voordat op enige wijze inhoud van deze website gebruikt wordt.

Online kansspelen

De bezoeker die via deze website aan online kansspelen deelneemt, heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Het online deelnemen aan kansspelen, zoals in online casino’s is in Malta niet gelegaliseerd. Het is wel toegestaan om online te gokken in online casino’s die in het buitenland gevestigd zijn en over een licentie beschikken om online kansspelen aan te bieden. Indien u via Onlinecasinokings.nl terecht komt op de website van een online casino bevindt u zich online bij een buitenlandse aanbieder. Het Engels recht is hierop niet van toepassing, maar het recht dat in het buitenland geldt waar het online casino is gevestigd. De online casino’s waar via deze website naar wordt verwezen, beschikken doorgaans over een licentie van de autoriteiten van Malta, Curaçao, Verenigd Koninkrijk of Gibraltar. Het in het land geldende recht is van toepassing.

Kansspelbelasting

Indien u winst maakt met online kansspelen bestaat de mogelijkheid dat u verplicht bent om in Malta aangifte te doen voor de kansspelbelasting. Er is een drempelbedrag van toepassing. Voor meer informatie hierover en de actuele percentages voor de kansspelbelasting kunt u de website van de Belastingdienst bezoeken.

Veiligheid en betrouwbaarheid

De online casino’s waar via deze website naar verwezen wordt, zijn gecontroleerd op veiligheid en betrouwbaarheid. Een garantie voor de kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid wordt niet gegeven door Onlinecasinokings.nl. Het gaat hier namelijk om aanbieders van online kansspelen die in het buitenland gevestigd zijn, zodat het aldaar geldende recht van toepassing is. De online casino’s met een licentie dienen overigens wel aan strikte voorwaarden te voldoen en staan in het betreffende land onder toezicht van de gokautoriteit. Om in aanmerking te komen voor een licentie zal het online casino aan strenge voorwaarden moeten voldoen. De voorwaarden variërend per land. Indien er sprake is van enige twijfel is het altijd mogelijk om te controleren of er sprake is van een licentie. Daarbij kan ook gekeken worden naar de aanwezigheid van certificaten op het gebied van veiligheid en eerlijk spel. Onlinecasinokings.nl streeft naar het presenteren van veilige en betrouwbare aanbieders, maar iedere bezoeker is gehouden om dat zelf bij twijfel na te gaan.

Wet op kansspelen in Malta

De Wet op kansspelen in Malta dateert uit 1964 en is niet ingericht op het aanbod van online kansspelen. Op dit moment ligt een wetsvoorstel ter goedkeuring in de Eerste Kamer en wordt naar verwachting de wet Kansspelen op afstand in 2019 ingevoerd. Op het moment dat de nieuwe wet is ingevoerd, hebben buitenlandse aanbieders de kans om in Malta bij de Kansspelautoriteit een kansspelvergunning aan te vragen. De Kansspelautoriteit houdt toezicht en treedt handhavend op aangaande kansspelen. De Kansspelautoriteit heeft bijvoorbeeld de bevoegdheid om boetes uit te delen indien er sprake is van het overtreden van het kansspelbeleid. Wat dat betreft is er specifiek beleid voor buitenlandse aanbieders die zich actief richten op spelers in Malta met betrekking tot het online gokken. Bijvoorbeeld als er reclame voor Nederlandse spelers wordt gemaakt. Of als de informatie in een online casino in het Engels wordt aangeboden.

Speelmee.nl

Onlinecasinokings.nl stelt op de website informatie beschikbaar die betrekking heeft op het gokken in online casino’s en in bredere zin op het deelnemen aan online kansspelen. Er staan meerdere links van aanbieders van online kansspelen op deze website vermeld. U kunt via dergelijke links bij de aanbieder terecht komen. Onlinecasinokings.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. Indien u een website bezoekt van een aanbieder van online kansspelen is het aan te raden de algemene voorwaarden en privacyregels door te nemen. Elke aanbieder kan andere voorwaarden hanteren voor het gebruik en bezoek van de eigen website. Onlinecasinokings.nl ervaart geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van inhoud van websites van derden of van eventuele gevolgen die een gebruiker van deze website ondervindt bij een bezoek aan een de website van een derde partij. Indien er op deze website eventuele onjuistheden staan vermeld of informatie niet volledig wordt weergegeven, is het niet mogelijk om daaraan rechten te ontlenen. Mocht u van mening zijn dat Onlinecasinokings.nl onvolledige of onjuiste informatie vermeldt, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen dan de informatie controleren en eventueel aan de hand van de bevindingen aanpassen.

Beleid op het gebied van gokverslaving

Het gokken in een online casino gaat gepaard met risico. Niet alleen op het gebied van het verliezen van geld, maar ook met betrekking tot de mogelijkheid van het ontwikkelen van een gokverslaving. De online casino’s verstrekken doorgaans informatie over het eigen beleid dat ten aanzien van preventie van gokverslaving wordt gehanteerd. Wij raden u aan om u bewust te zijn van de eventuele nadelige gevolgen van het gokken. Het is belangrijk om het eigen speelgedrag en bestedingsgedrag ten aanzien van het online gokken in de gaten te houden. Mocht u zich bewust zijn van problemen met betrekking tot het gokken, is het aan te raden om actie te ondernemen. U kunt uw account laten blokkeren door het online casino. Of een limiet instellen. Indien er sprake is van de ontwikkeling van een gokverslaving raden wij u aan om daarvoor hulp in te schakelen.

Het online gokken voor geld heeft als risico dat het geld verloren gaat. Dat verlies dient uiteraard financieel ingecalculeerd te zijn. Speel daarom uitsluitend met geld dat niet nodig is voor vaste lasten, boodschappen of andere urgente zaken. Houd de uitgaven voor het gokken in de gaten en gok niet onder invloed van medicijnen, alcohol of andere middelen die het bewustzijn beïnvloeden. Dat geldt ook als er sprake is van overmatige vermoeidheid, waardoor het lastig is om rationele beslissingen te nemen. Schakel hulp in indien er gokproblemen ontstaan en u er niet zelf meer uitkomt.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Onlinecasinokings.nl heeft de beschikking over de auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van deze website of indien van toepassing bij andere partijen die Onlinecasinokings.nl toestemming verleend hebben om content op deze website te gebruiken. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website inhoud te kopiëren, verspreiden of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle content op de website van Onlinecasinokings.nl is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van de bezoeker. Gebruikers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan de content. Onlinecasinokings.nl tracht de informatie zo actueel mogelijk te houden en onjuistheden in de informatieverstrekking te voorkomen. Een typefout of wijziging zijn voorbehouden. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid en evenmin enige verantwoordelijkheid voor schade die voortkomt uit het gebruik van deze website of schade als gevolg van het gebruik van websites waar Onlinecasinokings.nl naar verwijst.

Content

Onlinecasinokings.nl biedt een diversiteit aan content met tekst en beeldmateriaal die over spellen en gokken gaan. De spellen die op deze website worden getoond, zijn te spelen bij derde partijen. Onlinecasinokings.nl biedt geen optie om rechtstreeks op deze website online casinospellen of andere kansspelen te spelen. Er kan geen geld uitgegeven worden op deze website. Wij zijn zelf geen aanbieder van online casinospellen of andere online kansspelen, maar hebben een informerende en verwijzende functie. Voor het gokken op online casinospellen of deelnemen aan andere online kansspelen is een leeftijdsgrens van toepassing. Een speler dient minimaal 18 jaar te zijn om te mogen gokken op kansspelen.